OBŁĘDNE ZAPISY i KATASTROFALNE SKUTKI 

Opinie i zastrzeżenia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych:

Ustawę  konsultowało wiele podmiotów tutaj są dostępne wszystkie opinie wraz  z komentarzem Ministerstwa:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459384/12459385/dokument334366.pdf

OPINIA PROF. BOGUSŁAWA LIBERADZKIEGO

liberadzki1.jpg
Szukaj
Posty już wkrótce
Cierpliwości...
liberadzki2.jpg
liberadzki3.jpg