Dziwna nowelizacja

ustawy transportowej...

AKTUALNY PROJEKT
NOWELIZACJI USTAWY

Procedowany przez Ministerstwo Inftastruktury i Budownictwa. Jest w fazie konsultacji społeczno prawnych

Opinie specjalistów prawa, ekonomii, komunikacji i logistyki. Symulacje skutków nowelizacji.

POLITYCZNE NACISKI
LOBBINGOWE ZABIEGI

Stanowiska różnych polityków i lobbystów  działających na korzyść nielegalnych przewoźników ze szczególną rolą Ubera i Taxify

Kto,  kiedy i po co wybrał

"Komisję Toruńską".

Jak przebiegały prace nad propozycjami środowiska.