Aktualny projekt nowelizacji -   tu czytaj → PROJEKT 

Ustawa o Transporcie Drogowym   (tu czytaj tekst OBECNIE obowiązującej ustawy) :

Proces legislacyjny nowelizacji trwa już ponad 2 lata.  Na stronach rządowych  można prześledzić ciężki proces legislacji i wielokrotnie zmieniane zapisy.  Tu czytaj całą tą dziwną historię :

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152/katalog/12459415#12459415

Do dnia 17 października na stronach Ministerstwa funkcjonował  ten projekt:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459390/12459391/dokument336267.pdf

Na dzień 18 października prowodyrzy tzw. Komisji Toruńskiej (zob. Kto nam to zrobił) próbowali zorganizować w Warszawie masowy strajk/blokadę miasta pod pretekstem walki z "Nielegalnymi Przewozami", mafią wyłudzeń VAT itp.  Nie była to akcja szczególnie udana (ok. 400 taksówek - jedna siódma protestu zeszłorocznego) lecz dziwnym zbiegiem okoliczności w wigilię tego protestu Ministerstwo przesłało do dalszego opiniowania prawnego "nieznacznie" zmieniony projekt, dopisując do i tak kulawej ustawy zapis np. o uznaniu płatnośći potwierdzonej "podpisem elektronicznym w formie profilu zaufanego" , jako płatnośći w biurze przedsiębiorcy co znowu o kolejne centymetry otwiera rynek dla bezlicencyjnych i nielegalnych (jak dotąd) przewoźników.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument362939.pdf

Ten projekt jest widoczny na stronach Ministerstwa jako wysłany do konsultacji w Komisji Prawniczej. Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP i Taksówkarska Solidarność protestowała przeciwko powyższemu i innym szkodliwym zapisom tej nowelizacji i ...  

16 listopada  weszła kolejna odsłona projektu noweli na strony MIiB. Z najbardziej widocznych zmian wyleciał opisywany powyżej zapis o profilu zaufanym. Pozostały jednak ułatwienia dla przewozu 8-9 ("powyżej 7") łącznie z dopuszczeniem pośrednika dla takiego przewozu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument367887.pdf

Nadszedł 

Nadszedł NOWY ROK 2019 i co mamy?  30 stycznia projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Projekt przedstawiamy wraz ze wszystkimi komentarzami i opracowaniami - razem 222 strony !  Czytaj w linku PONIŻEJ !

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459410/12459411/dokument379096.pdf

 

 W zapisie konsultacji widać wyraźny wpływ firm zagranicznych (myTaxi, Taxify, Uber - 100% kapitału zagranicznego - całkowicie podległe swoim zagranicznym właścicielom). Zapisy są cały czas delikatnie zmieniane (kto to wie przez kogo?) i trzeba niezłego prawnika by wyłapać powstające luki. Może dałaby radę Rada Dialogu Społecznego (d. Komisja Trójstronna) jako mająca i ustawowe i kadrowe możliwości do opanowania sytuacji i walce z agresywnym lobbingiem miłośników legalizacji przewozu osób? Docierają do nas sygnały, że to możliwe. Związki Zawodowe i Izba Gospodarcza składały pisma w tej sprawie.

14 lutego 2019 r. projekt został kolejny już raz omówiony na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów tym razem z rządową autopoprawką. Stosownie do ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt realizujący ustalenia Komitetu wymaga skierowania do rozpatrzenia przez komisję prawniczą, która doprecyzuje zapisy zaproponowane w autopoprawce oraz rozstrzygnie umiejscowienie zaproponowanego art. 4.

Oto PROJEKT datowany 18 lutego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument381367.pdf

oraz AUTOPOPRAWKA:   AUTOPOPRAWKA  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459410/12459411/dokument382504.pdf

To jeden z ostatnich dokumentów podpisanych przez Wiceministra Infrastruktury Marka Chodkiewicza. W dzień po taksówkarskim proteście wiceminister podał się do dymisji ( było to podobno gwałtowne przejście na emeryturę) ale szkodliwe zapisy pozostały i nie wiadomo co z nimi będzie. 

Następnie

Komisja prawnicza przesłała następujący dokument bez daty i podpisu ale z projektem nowelizacji datowanym 19 marca, który zawiera wszystkie szkodliwe dla taksówkarzy, a lobbowane przez zagraniczne koncerny zapisy, mające nas wziąć do niewoli.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument386329.pdf

25 marca (już!) pojawił się nowy projekt który już w jasny sposób pokazuje jaki scenariusz ma dla nas taksówkarzy Ministerstwo Infrastruktury. Zawiera definicję taksówki z "mobilną aplikacją" zamiast taksometru, bez definicji co to jest ta aplikacja ani jak miałaby działać -to określić mają rozporządzenia ministerialne. Wszystkie zamieszczone wyżej szkodliwe zapisy oczywiście pozostają w projekcie nowelizacji.   

Tu czytaj projekt z 25 marca

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument386918.pdf

opisy1.jpg
uwagi misz masz.jpg