Search
  • Dyżurny Saper

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS dla jednoosobowej DG taksówkarzy bez pracowników.

Składamy do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Załączony wniosek dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudnionych pracowników.

Możecie sobie wydrukować, uzupełnić i wysłać do swojego oddziału ZUS. Pierwsza strona: uzupełniamy treść części pierwszej swoimi danymi. Istotne jest wypełnienie drukowanymi literami oraz podanie aktualnego kontaktu telefonicznego i e-maila. Druga strona: uzupełniamy TYLKO w pkt.2 przychody z marca 2020. Wpisujemy tu kwotę raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Trzecia strona: NIC NIE POPRAWIAMY tylko wpisujemy na końcu w rubryczce datę i czytelnie imię i nazwisko. Całość wkładamy do koperty i zawozimy do ZUS i wrzucamy do specjalnej skrzynki która powinna być oznaczona TARCZA ANTYKRYZYSOWA, lub wysyłamy oryginał na adres pocztowy swojego oddziału ZUS listem poleconym. Na postawie strony ZUS: https://www.zus.pl/…/zwolnienie-z-obowiazku-oplacen…/2551396 Jeżeli posiadasz ePUE lub ePUAP najszybciej złożysz wniosek elektronicznie ze strony ZUS. Instrukcja video: https://www.youtube.com/watch?v=eP3bRSgb9-s


Za przygotowanie dziękujemy www.facebook.com/ksiegi.biz

58 views0 comments