Proszę o wysłanie deklaracji kandydata na członka 
Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczpostpolitej Polskiej