Search
  • Dyżurny Saper

List do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy R.P. zwraca się w imieniu Przedsiębiorców – Taksówkarzy o objęcie Ich pomocą przewidzianą dla Przedsiębiorców i pracowników programem rządowym zwanym „tarczą dla przedsiębiorców.”.

Po zapoznaniu się z 5 punktową propozycją pomocy zauważamy, że żadna z nich nie dotyczy przedsiębiorców – taksówkarzy i innych funkcjonujących na tych samych zasadach.

Przedłożone propozycje przez Pana, Panie Prezydencie choć w zamierzeniu jak najbardziej słuszne to jednak nie do końca w sposób jednoznaczny świadczą o objęciu Ich wsparciem albowiem w żadnej propozycji tudzież objaśnieniach nie ma mowy o przedsiębiorcach rozliczających się na podstawie tzw. karty podatkowej.

Przedsiębiorcy- taksówkarze wykonują działalność gospodarczą w transporcie drogowym (przewóz osób taksówką ) przeważnie osobiście. Ich przychód a właściwe uzyskany obrót miesięczny jest zależny od ilości wykonanych usług przewozowych. Te z racji działania szarej strefy w przewozach osób taksówką systematycznie od czterech lat malały i nadal maleją doprowadzając ich do znacznego zubożenia. Obecnie wskutek szalejącej epidemii i wprowadzonych z tego tytułu ograniczeń pomimo że własnymi środkami odkażającymi starają się zapewnić bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i swoje to jest totalny brak chętnych na korzystanie z tych usług, co skutkuje praktycznie zerowym pozyskaniem środków finansowych.

W tak trudnej sytuacji ekonomicznej nie tylko są Taksówkarze, dotyczy ona również organizacje zrzeszeniowe zrzeszające Taksówkarzy oraz firmy transportowe trudniące się realizacją przewozu osób taksówką. Propozycje przedkładane „projektem pomocy” nie uwzględniają tej pomocy dla zrzeszeń, stowarzyszeń albowiem z racji działalności społecznej nie mieszczą się one w katalogu jako przedsiębiorcy pomimo, że niezależnie od ich statusu społecznego również zatrudniają pracowników i ponoszą wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem. Ich egzystencja zależna jest wyłącznie od uiszczanych składek przez zrzeszonych w nich taksówkarzy. W wyniku praktycznie zerowego zapotrzebowania na usługi przewozowe nastąpił brak świadczeń finansowych na ich rzecz ponieważ Taksówkarze nie mając dochodów nie są wstanie ich uiszczać, to z kolei powoduje brak środków na wypłaty dla pracowników, opłacenie mediów itd. a w konsekwencji bankructwo.

Panie Prezydencie,

w tej sytuacji zrozumiałym jest że zwracamy się z prośbą o spowodowanie objęciem odpowiednią pomocą mającą na celu umożliwienie przetrwanie trudnego okresu przedsiębiorcom i pracownikom w tym również przedsiębiorcom taksówkarzom oraz organizacjom ich zrzeszające i firmom z nimi współpracującymi.

Z poważaniem


Tadeusz Stasiów

Przewodniczący

Samorządnego Związku Zawodowego

Taksówkarzy RP415 views0 comments