Search
  • Dyżurny Saper

Pikieta bardzo udana !


Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie przybyli pod Ministerstwo Infrastruktury, by zaakcentować brak akceptacji środowiska taksówkowego dla projektu nowelizacji ustawy. Ostatnie zmiany uczyniły wcześniej proponowane nieskuteczne i wadliwe zapisy tej noweli wręcz niebezpiecznymi dla dalszego funkcjonowania taksówkarzy jako takich. Wszystkie organizacje taksówkarskie stają dziś razem przeciwko zagrożeniom niesionym przez tak złe prawo. Na pikiecie byli obecni i poparli petycję przedstawiciele NSZZ Solidarność, Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, ZZ"Warszawski Taksówkarz", Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy, Zrzeszenia Transportu Prywatnego i innych taksówkarskich stowarzyszeń. Frekwencja dopisała pomimo mocno średniej pogody - wiejący zimny wiatr wyrywał dosłownie protestującym flagi i banery z rąk. Było nas dobrze ponad 300. Serdecznie pozdrawiamy tutaj delegacje z innych miast. Rząd zobaczył, że niezadowolenie środowiska i determinacja taksówkarzy wzrasta. Dobrze to rokuje przed planowanym na 8 kwietnia protestem.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos