top of page
Search
  • Writer's pictureDyżurny Saper

XVI Kongres SZZTRP w Toruniu


15-go lutego spotkaliśmy się w Toruniu na Kongresie Związku. Kongres miał spełnić funkcje wyborcze, we władzach związku pojawiły się wakaty po odejściu śp. Stanisława Gumińskiego z Gdańska i rezygnacji Roberta Wieteski z Łodzi. W wyniku wyborów do Zarządu wszedł Arkadiusz Dawidiuk z Łodzi i Grzegorz Tomaszewski z Gdańska jako wiceprezesi Związku. Wiceprezesem został również Mariusz Zieliński z Łodzi a do Komisji Rewizyjnej dołączył Sławomir Czajka z Warszawy. Powitaliśmy także nowych działaczy Związku z Torunia i Bydgoszczy. W najbliższych dniach w tych miastach powstaną Koła związkowe. Gratulujemy ! Po załatwieniu kwestii wyborczych, wywiązała się gorąca dyskusja wokół nowelizacji ustawy transportowej przygotowywanej przez Rząd. Nieliczni optowali za totalnym poparciem ustawy, bez względu na proponowane zmiany, większość obecnych jednak zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia przez Ustawodawcę większej ochrony praw taksówkarzy, nie tylko wielkich korporacji taxi. Palącą potrzebą jest także większe niż dotychczas egzekwowanie obowiązującego prawa. Nowelizacja nic w tym temacie nie zmienia, będziemy domagać się od Rządu wprowadzenia poprawek. Szczegóły rozmów naszych przedstawicieli w Ministerstwie Infrastrury i Budownictwa podamy wrótce...

#szztrp #związek #taxi #toruń

25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page