top of page
Szukaj

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Uber i Taxify

Sz. Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Z A W I A D O M I E N I E o możliwości popełnienia przestępstwa

Szanowny Panie, Ministrze Sprawiedliwości, Prokuratorze Generalny,

Powszechnie wiadomo, że w transporcie drogowym w przewozie osób pojazdami osobowymi dzień w dzień dokonywane są przestępstwa gospodarcze poprzez wykonywanie zarobkowego przewóz osób, przez osoby i firmy nie mające żadnych uprawnień do tych czynności.

W związku z powyższym zwracamy się: o podjęcie działań przewidzianym prawem zmierzających do wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby fizyczne lub prawne albowiem zachodzi domniemanie o popełnieniu przestępstwa gospodarczego, karno–skarbowego, na szkodę legalnie działających przedsiębiorców taksówkarzy oraz skarbu państwa.

Osoby oraz firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu nielegalnego przewozu osób są powszechnie znane i faworyzowane, przedstawiane jako legalne i konkurencyjne w stosunku do taksówek - między innym przez media. Firmy te reklamują swoje usługi bez obaw, że ktokolwiek ich pociągnie do odpowiedzialności karnej. Mają one zasięg ogólnokrajowy, w szczególności:

firma „Uber” z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4 firma „Taxify” z siedzibą w Warszawie ul Stawki 2

i inne firmy z branży – ich stale rosnąca liczba i co raz to nowe nazwy przekraczają ramy niniejszego zawiadomienia.

Większość firm jest trudna dla nas do zlokalizowania, ze względu na lokalny zasięg ich działalności, nie mniej nie będzie to trudne do ustalenia przez Prokuraturę, albowiem reklamują się one w ogólnodostępnych mediach.

Skala łamania przepisów prawa zarówno materialnego jak nie i materialnego jest na tyle duża i na tyle znana, że powinna spowodować podjęcie przez Prokuraturę w trybie natychmiastowym odpowiednich postępowań w sprawie z własnej inicjatywy tj. z Urzędu. Zachodzi domniemanie, że osoby lub „firmy” wskazane między innym powyżej, poprzez: stworzenie niebezpieczeństwa względem korzystających z ich usług, nie dokonywanie należnych wpływów finansowych do budżetu państwa i samorządu terytorialnego ( ZUS, podatki ) z tytułu tych należności ogółem państwo traci ca 738 milionów rocznie. Osiągnięte zyski transferuje się za granicę, przewoźnicy uchylają się od leczenia rannych w wypadkach komunikacyjnych skutkiem czego odbywa się ono na koszt państwa ( brak odpowiedniego ubezpieczenia), powodują straty finansowe legalnym przedsiębiorcom – taksówkarzom, skutkujące niewydolnością świadczenia danin wynikających z działalności gospodarczej, zatrudniają obcokrajowców nie posiadających prawo pobytu w Polsce, bez umowy o pracę, („na czarno”) bez legalnie wydanego prawa jazdy, wyczerpują znamiona dokonywanego przestępstwa, co narusza porządek prawny obowiązujący w Polsce zawarty kodeksem karnym, ustawą o ochronie konkurenci i konsumentów, ustawy o transporcie drogowym i innych.

Wymienione powyżej firmy bardzo często, aby zapewnić sobie alibi w prowadzonej przestępczej działalności i móc publicznie twierdzić, że nie łamią prawa podejmują współpracę z firmami pośredniczącymi nazywanymi „partnerami”. „Partnerzy” ci oferują na masową skalę pozorne zatrudnienie, zaniżają należne daniny podatkowe i wreszcie przyjmują na siebie kary nakładane na nielegalnych przewoźników licząc (często słusznie) na szybkie przedawnianie się kar administracyjnych. Za wszystkie te wyżej wymienione przestępstwa „partnerzy” pobierają stosowne opłaty od kierowców. Kierowcy ci nie przechodzą stosownych szkoleń BHP na stanowiska narażone na wysokie niebezpieczeństwo i odpowiedzialność jakim jest zarobkowy przewóz osób, co samo w sobie jest poważnym przestępstwem z art. 220 KK. Aby „zoptymalizować” koszty pozornego zatrudnienia „partnerzy” zatrudniają kierowców na 1/8 czy nawet 1/16 etatu, choć rzeczywistość pracy bywa zupełnie inna i często przekracza nawet 70 godzin tygodniowo. Wypełniają powyższym znamiona art. 219 KK. Do tego dochodzą różnorakie nadużycia VAT i przestępstwa podatkowe przy rozliczaniu zarobkowego przewozu osób, które trudno wszystkie tu wymienić ze względu na ich róźnorodność i ilość. Ogromną skalę tej działalności obrazują liczby podawane na stronach internetowych samych „partnerów” które idą w tysiące „zatrudnionych” kierowców.

Firmy parające się taką dzialalnością „partnerską” to:

ECOXPRESS sp. z o.o. ul. Wrocławska 70/4 55-003 Chrząstawa Mała www.ecoxpress.pl STARTERO Sp. z o.o. 61–441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. 400 www.startero.pl Saltexpress Sp. z o.o., Bartycka 175, 00-716 Warszawa www.uberpartner.pl D&K Partners Sp. z o. o. Iwany 38 87-500 Rypin www.dkpartners24.pl Bez Firmy Skrytka Pocztowa nr 5 ul. Światowida 51/U7 03-144 Warszawa www.Bez-Firmy.pl AR GROUP 61-164 Poznań os. Piastowskie 103/3 www.ar-grop.pl

i wiele innych, które można znaleźć jako polecane np. na stronach www.uber.pl i www.taxify.eu/pl/ co jasno pokazuje ścisłą współpracę firm „zarobkowego przewozu osób” z „partnerami”.

W związku z powyższym zwracamy się jak na wstępie.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page