top of page
Szukaj

Wniosek do Pana Prezydenta o zawetowanie nowelizacji Ustawy Transportowej

Szanowny Panie Prezydencie,

mając na względzie dobro rodzimych przedsiębiorców Taksówkarzy oraz pasażerów korzystających z ich usług, w trosce o profesjonalne funkcjonowanie transportu drogowego w przewozach osób mające działać w oparciu o zrównoważone i sprawiedliwe prawo, wnosimy o:

• zawetowanie przedłożonych projektem zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalonych przez Sejm R. P. /druk nr. 3368/, • podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchwalenie przez Sejm R.P. ustawy o transporcie drogowym, której przepisy będą chroniły i zarazem broniły rodzimych przedsiębiorców,

U Z A S A D N I E N I E

• Prawo ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2019 r. zmianami ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw /druk nr. 3368/ godzi w interesy Polskich Przedsiębiorców tj. Taksówkarzy. Przyjęte powyższą ustawą przepisy są wzajemnie sprzeczne oraz sprzeczne z obowiązującą ustawą o transporcie drogowym jak również z Konstytucją R.P. Legalizują przestępstwo gospodarcze dokonywane w ostatnich latach.

• Ustanowiony „Pośrednik” w żaden sposób nie spowoduje likwidacji patologii w transporcie drogowym, wręcz przeciwnie - może ją tylko spotęgować. Dane „Pośrednikowi” nadmierne uprawnienia powodują nierówne traktowanie innych przedsiębiorców wykonujących przewozy osób, co skutkuje niezgodnością z treścią art. 20, art. 31 i art. 32 Konstytucji R.P. • Do powyższego projektu zostały dołączone opinie opiniujące projekt z 2017 r., którego zapisy nie są tożsame z zapisami zawartymi w projekcie z 2019 r.. Treść projektu zmian z 2019 r. w ważkich obszarach diametralnie różni się od zapisów projektu z 2017 r. • Projekt ten był tworzony przy czynnym współudziale firm zagranicznych i zatrudnianych przez te firmy osób, reprezentujących ich interesy biznesowe. W szczególności takich firm jak „Uber”, „Bolt” (d.„Taxify”) czy "MyTaxi" lobbujących zapisy w ustawie na szkodę naszych rodzimych przedsiębiorców, co dokumentuje Raport z Konsultacji i Opiniowania - druk 3368.

Panie Prezydencie,

Egzystencja Polskich Przedsiębiorców Taksówkarzy jest zagrożona przez ww zmiany. Wejście w życie powyższej ustawy nie tylko jest zagrożeniem dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości, ale przyczyni się do jej likwidacji. Nastąpi zdominowanie branży przez kapitał zagraniczny (wszystkie wymienione wyżej opiniujące projekt firmy reprezentują go w 100%). W związku z powyższym w rozumieniu ochrony i obrony interesów Polskiej gospodarki i jej prawidłowego działania na rzecz państwa Polskiego wnosimy jak na wstępie.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

Comments


bottom of page