top of page
Szukaj

Rząd chce zlikwidować badania psychotechniczne dla TAXI.

Zaktualizowano: 20 lut 2020

Pod pozorem dostosowania sie do dyrektywy unijnej L112/29 ( klikni link ) nasz jaśnie umiłowany Rząd postanowił zlikwidować wymóg badań dla kierowców przewożących zarobkowo osoby samochodami osobowymi na kat.B - czyli taksówkami itp. Dyrektywa odnosi się głownie do okresowych szkoleń i badań kierowców C i D, powoływanie się na nią w kwestii zniesienia wymogów dla taksówkarzy jest więc działaniem co najmniej dziwnym.


W obecnej ustawie jest wymóg (nakaz) dla Przedsiębiorców i podmiotów (spółek) i ich pracowników (kierowców kat "B"), do wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. Za powyższe w obecnej ustawie odpowiada art. 39a ust.1 pkt. 3 i 4.

Gdyby nastąpiły zmiany jakie są w projekcie ustawy, to przedsiębiorca, podmioty (spółki) i ich pracownicy kierowcy kat "B" nie będą posiadali obowiązku przeprowadzenia takich badań.

Czytajcie projekt nowelizacji (kliknij link) + obecną ustawę (kliknij link) i porównujcie, przenoście zapisy, a wtedy może się przekonacie, co nam grozi i dla kogo Ministerstwo Infrastruktury to wprowadza.

Egzaminy usunięto, bo stanowiły największą przeszkodę w dostępie do naszego zawodu. Po raz kolejny, zmiany idą na niekorzyść obecnych taksówkarzy i mają doprowadzić do rozrostu działalności obcych korporacji UBER BOLT FREENOW, a w rezultacie do zastąpienia nas tanią, wyzyskiwaną siłą roboczą spoza obszaru Unii Europejskiej, która godzi się jeździć za "głodowe" stawki, poniżej wszelkiej opłacalności.


Wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury o włączenie naszej Izby do konsultacji społecznych przy pracy nad powyższą nowelizacją.


Link do nowelizacji:


Link do polskiego tłumaczenia dyrektywy L112/29:


Oprac. Dariusz Góralczyk i Sławek Czajka


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page