top of page
Szukaj

Pismo do Pani Marszałek Sejmu w sprawie poprawek Senatu do Ustawy COVID.

Szanowna Pani Marszałek,

niezrozumiałym jest chęć ponownej zmiany terminu wdrożenia w życie zmian przyjętych ustawą o transporcie drogowym, uchwalonych przez Sejm w maju 2019 r.

Wówczas wmawiano społeczeństwu i taksówkarzom, że uzdrowią one transport drogowy w przewozach osób taksówką, że zlikwidują szarą strefę.


Uprzednio Sejm, tym razem Senat przyjął 30.09.2020 roku poprawki do Ustawy w sprawie zmiany niektórych Ustaw w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom COVID-19 celem ich uchwalenia przez Sejm, stanowiące o przesunięciu do 31 grudnia 2020 r. obowiązku spełnienia wymogów przez przedsiębiorcę wykonującego działalność pośrednictwa w przewozach osób, o którym mowa w art. 4 pkt. 24, 5b ust. 2 pkt. 2 w powiązaniu z art. 5e, 5d, 15 ust. 1 pkt. 5, 27b i 27c w Ustawie o transporcie drogowym, pomimo że na spełnienie ich panująca epidemia nie miała i nie ma żadnego wpływu.

Pani Marszałek, informujemy, nic się nie zmieniło - transport drogowy w przewozach osób nie został uzdrowiony, a szara strefa jeszcze bardziej się rozwinęła i dobrze prosperuje, wyrugowanie z rynku polskiego przedsiębiorcy taksówkarza następuje i chyba o to chodzi.

Apelujemy, aby nie przesuwano terminu wejścia w życie obowiązku spełnienia ujętych w Ustawie wymogów w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność pośrednictwa w przewozach osób, o których mowa w art. 4 pkt. 24, 5b ust. 2 pkt. 2 w powiązaniu z art. 5e, 5d, 15 ust. 1 pkt. 5, 27b i 27c Ustawy o transporcie drogowym.


Z poważaniem:

wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy RP

Sławomir Czajka


Pismo_do_Marszałek_Ustawa_COVID_5
.pdf
Download PDF • 796KB

Edit: Pisma podobnej treści zostały wysłane do Pana Premiera oraz Ministra Infrastruktury.
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

Comments


bottom of page