top of page
Szukaj

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury. Nowelizacja do poprawki !

Szanowny Panie Ministrze, Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy Taxi mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie praw ustawowo nałożonych na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką zwraca się o powołanie zespołu konsultacyjnego składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Transportu oraz organizacji reprezentatywnych na terenie całego kraju tj; Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy Taxi, Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, NSZZ „Solidarność” w celu bezzwłocznego opracowania zmian w ustawie, o transporcie drogowym i innych ustaw, zmian, które w sposób skuteczny ograniczą działalność „szarej strefy” a w konsekwencji doprowadzą do jej likwidacji.

Przez trzy lata prowadzone są prace nad projektem opracowanym przez tzw. „Komisję Toruńską ”. Przez ten czas odpowiednie organa nie podjęły skutecznych działań zmierzających do likwidacji „szarej strefy”, skutkiem czego straty ponosi budżet państwa oraz taksówkarze wykonujący działalność zgodnie z wymogami. Szkodzi to wizerunkowi państwa polskiego, utwierdza społeczeństwo w przekonaniu, że prowadzona taka działalność jest legalna. Warto zważyć, że obecne przepisy nie są na tyle ułomne prawnie aby nie można ich stosować w sposób skuteczny względem niemających odpowiednich uprawnień oraz firm i osób umożliwiających wykonywanie zarobkowego przewozu osób. Proponowane zmiany w ustawie, o transporcie drogowym opracowane przez tzw. „Komisję Toruńską” nie niosą oczekiwanych rozwiązań dla Taksówkarzy a co niektóre zapisy będą skutkować dalszym rozwojem „szarej strefy” i monopolizacją w transporcie osobowym. Najwyższy czas podjąć działania zmierzające do przywrócenia normalności w transporcie drogowym dotyczącym przewozu osób w oparciu o obowiązujące przepisy oraz podjąć działania zmierzające do uchwalenia zmian w ustawie, o transporcie drogowym i innych, które nie będą niszczyć rodzimych przedsiębiorców-taksówkarzy albowiem te, które są w projekcie za sprawą „Komisji Toruńskiej” tego nie gwarantują.

Niezależnie od powyższego proponujemy skierować projekt zmian w ustawie, o transporcie drogowym i innych opracowany przez „Komisję Toruńską” i Ministerstwo Transportu celem jego konsultacji do Rady Dialogu Społecznego.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page