top of page
Szukaj

Petycja do Prezesa Kaczyńskiego w sprawie nowelizacji Ustawy Transportowej

P E T Y C J A


Szanowny Panie Premierze, Panie Prezesie,

Zwracamy się do Pana jako do mającego nadzór nad wiodącą siłą ustawodawczą i wykonawczą o bezzwłoczne podjęcie czynności zmierzających do: • skutecznego unieważnienia zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2019 r. /druk nr. 3368/ oraz o: - zwrócenie się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o jej zawetowanie, albowiem: • przepisy ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2019 r. /druk nr. 3368/ zmianą ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw godzą w interesy przedsiębiorców polskich tj. Taksówkarzy, są sprzeczne ze sobą oraz z przepisami obowiązującej ustawy o transporcie drogowym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, • do powyższego projektu zostały dołączone opinie opiniujące projekt z 2017 r., który nie jest tożsamy z zapisami zawartymi w projekcie z 2019 r. Treść projektu zmian z 2019 r. w ważkich obszarach diametralnie różni się od zapisów projektu z 2017 r. • legalizuje przestępstwo gospodarcze w transporcie drogowym, • Projekt ten był tworzony przy czynnym współudziale firm zagranicznych i zatrudnianych przez te firmy osób, reprezentujących ich interesy biznesowe. W szczególności takich firm jak „Uber”, „Bolt” (d.„Taxify”) czy "MyTaxi" lobbujących zapisy w ustawie na szkodę naszych rodzimych przedsiębiorców, co dokumentuje Raport z Konsultacji i Opiniowania - druk 3368.


Atmosfera skandalu towarzyszyła pracom nad nowelizacją ustawy szczególnie od września 2018 r. gdy Minister Adamczyk spotkał się publicznie w Krynicy z przedstawicielem zagranicznej firmy Uber i wspólnie zapewniali o porozumieniu i współpracy przy tworzeniu nowego prawa. Natychmiastowe odejście na emeryturę wiceministra Chodkiewicza po złożeniu autopoprawki rządowej, która wywracała do góry nogami wszelkie wcześniejsze ustalenia i konsultacje ze środowiskiem taksówkarskim i skandaliczne listy p. Mosbacher – Ambasador USA sugerujące jak ma przebiegać proces legislacyjny w Polsce – to tylko niektóre ponure zakręty na drodze tej nowelizacji nim znalazła swój kres w Sejmie RP. Mając powyższe na uwadze – prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page