top of page
Szukaj

OPINIA KIGT w sprawie wzorów Licencji

Zaktualizowano: 18 paź 2019

Dot: Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,


O P I N I A


Działając w imieniu i w interesie przedsiębiorców branży taksówkarskiej, chcielibyśmy złożyć opinię dotyczącą Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. - w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713 oraz z 2018 r. poz. 1584).

W załączniku 2 i 3 wzory licencji należy uzupełnić poprzez wpisanie w nich obszaru gminy lub miasta wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz pojazdu lub pojazdów którymi przedsiębiorca będzie wykonywał przewozy osób. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w załączniku 4 należy uzupełnić o wpis pojazdu lub pojazdów którymi przedsiębiorca może wykonywać przewóz osób.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób nie określa obszaru działalności pośrednika. Może to powodować zdominowanie lokalnych rynków przez podmioty wielkokapitałowe w tym także firmy zagraniczne. W naszej opinii wzór licencji dla pośrednika przy przewozie osób powinien zawierać wymóg określenia obszaru działania dla gminy/powiatu/miasta.

Wzory wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego o którym mowa w zał. 8, 9 i 10 nie zawierają identyfikacji zatrudnianej osoby która będzie uprawniona do wykonywania transportu drogowego - przewozu osób, na podstawie tego wypisu na rzecz właściwego przedsiębiorcy. Ustawodawca postawił pewne wymogi prawne dla takich zatrudnionych osób. Brak identyfikacji zatrudnianej osoby w wypisie może spowodować swobodne i bez konsekwencji zatrudnianie osób bez kwalifikacji czy odpowiednich badań, czy tez proceder zatrudniania na jeden wypis wielu osób. Postulujemy ujecie danych osoby zatrudnianej w wypisie z licencji w powyższych załącznikach.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page