Szukaj

Licencja dla Pośrednika - Opinie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego


Zrzeszenia i organizacje taksówkarskie wystąpiły do GITD o opinię na temat realizacji obowiązku posiadania licencji pośrednika w przewozie osób.

Pisma pokazują chaos, brak decyzyjności i pasywne oczekiwanie na decyzje "z góry".

Jasnym stało się, że wszelkie interpretacje przepisów czy ewentualne kontrowersje

rozstrzygane będą na poziome Ministerstwa a nie GITD.

Występujcie do Ministerstwa Infrastruktury o szczegółową interpretację działania nowelizacji ustawy, dokładnie opisując formę prawną i sposób działania Waszej firmy, organizacji lub grupy osób. Pozwoli to w przyszłości na uniknięcie kar oraz umożliwi ewentualne wystąpienie o odszkodowania wobec Ministerstwa oraz jego pracowników.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie