top of page
Szukaj

I Ogólnopolska Konferencja Taksówkarzy

Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy Taxi,

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa oraz Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy R.P.,

zapraszają przedstawicieli firm prywatnych, zrzeszeń, stowarzyszeń i niezrzeszonych taksówkarzy.


Konferencja odbędzie się w systemie on-line poprzez aplikację Zoom.

Jeżeli to możliwe prosimy o wcześniejszą instalację aplikacji na urządzeniu które będzie używane do uczestnictwa. Sama aplikacja i instrukcje obsługi są dostępne w sieci.


Logowanie możliwe jest w sobotę od godz. 11.00

Przez godzinę można omawiać sprawy logowania i techniczne.

Start o godzinie 12.00

Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w konferencji on-line, na jeden z poniższych

e-maili: izbataxi@wp.pl biuro@taxisolidarnosc.pl szztrp@wp.pl

Zwrotnym mailem przyślemy szczegóły logowania się.


Porządek obrad:

1. Aktualna sytuacja prawna i ekonomiczna w transporcie drogowym przewóz osób taksówką, spowodowana deregulacją przepisów ustawy o transporcie drogowym i innych, / dyskusja / 2. Podjęte działania na rzecz zmian przepisów w ustawie o transporcie drogowym i innych dotyczących egzystencji taksówkarzy, / dyskusja / 3. Powołanie Komitetu koordynującego przygotowanie do ogólnopolskiego protestu, i jego zadania, / dyskusja / 4. Wolne wnioski.
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

bottom of page