GOTOWOŚĆ STRAJKOWA

Trwają konsultacje...

NASZE POSTULATY STRAJKOWE z 8 kwietnia 2019

 

1. Egzekucja obowiązującego prawa transportowego, karnego i skarbowego w transporcie zarobkowym przez odpowiednie służby.

2. Zaprzestanie prac nad obecnie procedowanym projektem nowelizacji ustawy, który w ocenie naszego

środowiska zmierza do legalizacji szarej strefy w przewozie osób.

 

3. Uchwalenie nowelizacji ustawy transportowej wspomagającej polskiego przedsiębiorcę taksówkarza.