top of page

Jakie warunki współpracy z korporacjami i aplikacjami w 2022?

Nadchodzi Nowy Rok i być może wielu z nas pomyślało o zmianie barw korporacyjnych, lub nawiązaniu dodatkowej współpracy z pośrednikiem (korporacją/aplikacją). Postanowiliśmy zebrać dla Was informacje o warunkach, cennikach i preferencjach poszczególnych firm. Wybierajmy to co dla nas korzystne!

Na pierwszy ogień korporacje i aplikacje dostępne dla taksówkarzy w Warszawie. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczniemy publikację zestawionych danych. Gdyby któraś z firm nie otrzymała od nas zapytania e-mailem i poczuła się niedoceniona prosimy o wypełnienie ankiety i przysłanie jej na taryfa.info@wp.pl

Poniżej lista pytań:

Nazwa korporacji / aplikacji:

1. Jakie warunki musi spełniać rekrutowany kierowca współpracujący?

a. Czy wymagają Państwo zaświadczenia o ukończonym kursie zawodowym oraz zdanym urzędowym egzaminie z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego oraz transportowego?

b. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku i klasy pojazdu. Jeżeli tak, to jakie?

c. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku kandydatów na współpracujących kierowców oraz ich stażu pracy w zawodzie Taksówkarza?

d. Czy przeprowadzają Państwo wewnętrzny egzamin z topografii miasta, przepisów prawa miejscowego i transportowego?

e. Czy współpracują Państwo także z kierowcami obcojęzycznymi? Jeżeli tak, to czy wymagają Państwo potwierdzonej dokumentem lub zdaniem egzaminu wewnętrznego komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających niekaralność kandydatów na Taksówkarzy wydanych w ich kraju pochodzenia, ewentualnie potwierdzonych przez konsulat ?

f. Czy oprócz wymaganych prawem dokumentów wymagacie Państwo od kandydata na kierowcę współpracującego innych dokumentów lub zaświadczeń? g. Jaką formę współpracy Państwo preferują? - czy współpracujecie z firmami posiadającymi licencję na przewóz osób taksówką i zatrudniającymi kierowców na umowę o pracę lub zlecenie? Jeżeli tak, to proszę o podanie zakresu kontroli z Waszej strony takich umów oraz kontroli z Waszej strony wymagań dla kierowców podanych w pkt a) do f). - czy zatrudniacie kierowców na umowę o pracę? Jeżeli tak, to proszę o podanie warunków (rodzaj umowy, w jakim wymiarze godzinowym, czas trwania umowy, okres wypowiedzenia umowy) - czy podpisujecie umowy o współpracy z kierowcami posiadającymi własną działalność gospodarczą i jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy?

2. Jakie koszty ponosi kierowca przy podpisaniu umowy o współpracę?

a. Czy występuje opłata kaucyjna ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy obejmuje elementy wyposażenia i jakie?

b. Czy występuje opłata za „oklejenie” pojazdu ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

c. Jakie narzędzia łączności używane są do komunikacji z kierowcami oraz do przesyłania zleceń i czy kierowca jest zobowiązany do zakupu urządzeń na własny koszt?

d. Czy przeprowadzają Państwo szkolenie kierowcy z aplikacji kierowcy i czy jest ono płatne?

e. Czy wymagają Państwo od współpracujących z nimi kierowców posiadania dodatkowego wyposażenie koniecznego do wykonywania pracy, tj. np. radiotelefon, terminal płatniczy, czytniki kart firmowych itp. Jeżeli tak, to jakie dodatkowe koszty ponosi kierowca?

f. Czy nowy kierowca lub kierowca polecający nowego kierowcę mogą liczyć na bonusy lub promocyjne okresy w opłatach abonamentowych lub prowizyjnych? Jeżeli tak, to w jakim okresie i w jakiej wysokości planujecie Państwo takie promocje?

3. Jakie koszty stałe ponosi kierowca po podpisaniu umowy o współpracy i jakie są warunki współpracy?

a. Jaki model rozliczenia Państwo stosują: prowizja od obrotu, stała opłata bazowa czy model mieszany? Prosimy o podanie wysokości opłat.

b. Czy pobierają Państwo opłaty za korzystanie z aplikacji? Prosimy o podanie wysokości opłat.

c. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie (opłata stała)? Prosimy o podanie wysokości opłat.

d. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie biznesowe/firmowe/ i indywidualne? Prosimy o podanie wysokości opłat. e. Czy pobierają Państwo opłaty za odjazd z dedykowanych miejsc postojowych, jeżeli takie są? Prosimy o podanie wysokości opłat oraz podanie wykazu obsługiwanych miejsc postojowych. f. Jaka jest obowiązująca w Państwa firmie stawka za kilometr oraz godzinę postoju? Czy uwzględniana jest taryfa nocna i świąteczna oraz strefy taryfowe miasta? Prosimy o podanie opłat za wszelkie dodatkowe usługi znajdujące się w ofercie (kombi, przesyłki, zakupy itp.) g. Czy oferują Państwo kursy ryczałtowe lub kursy z góry ustaloną ceną? Jeżeli tak, to proszę wskazać mechanizmy wyliczania takich opłat. Czy współpracujący kierowcy mają obowiązek realizacji takich zleceń? Jeżeli tak, prosimy o podanie ewentualnych konsekwencji odrzucania tego typu zleceń. Prosimy również o wyszczególnienie wszelkich kar dotyczących kierowców, wynikających z zaakceptowania warunków współpracy. h. Czy oferują Państwo klientom biznesowym i indywidualnym rabaty, które muszą stosować współpracujący kierowcy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie jakich grup docelowych klientów dotyczą oraz określenie wysokości stosowanych rabatów. i. Jaki system wydawania zleceń obowiązuje u Państwa: strefowo-kolejkowy, czy oparty na wskazaniach GPS dotyczących odległości lub/oraz innych parametrów typu punktacja/scoring/? Prosimy o wskazanie parametrów mających wpływ na otrzymywanie zleceń przez współpracujących kierowców. j. Jakie kryteria wydawania zleceń „na teraz”, „terminowych” oraz z tzw. giełdy są stosowane w Państwa firmie? k. Jakie urządzenia pomiarowe (taksometr/aplikacja/cena umowna ustalona z góry) i rozliczeniowe (kasa fiskalna/kasa online/aplikacja) stosujecie Państwo do rozliczania przejazdów.

4. Czy otrzymali Państwo wsparcie z funduszu pomocy publicznej podczas ostatniego lockdownu? Jeżeli tak to jakiej wysokości? 5. Czy w okresie pandemii wdrożyliście Państwo jakąkolwiek pomoc dla kierowców współpracujących? Jeżeli tak to jaką? Czy są Państwo w stanie ocenić kwotowo wysokość wsparcia dla taksówkarzy? 6. Czy przewidują Państwo jakąkolwiek pomoc przy kolejnych, ewentualnych lockdownach? Jeżeli tak, to w jakiej formie? 7. Czy korzystali Państwo z jakichkolwiek dotacji na rozwój technologiczny lub informatyczny? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie kwot dotacji. 8. Czy oferują Państwo współpracującym kierowcom benefity w postaci pakietów medycznych, sportowych, lub innych? 9. Czy współpracują Państwo w zakresie przekazywania zleceń z partnerami świadczącymi usługi płatnego przewozu osób, z firmami: Eternis, Ubermedia, Salt Express, Natviol, Fobest, Angel Cars, AR Group, EMKA, Evelstar, Eurocitytrans, MB Partner, Ravapi, U-rent, ZGAuto, lub ze współpracującymi z nimi kierowcami? Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo możliwość nawiązania takiej współpracy? 10. Czy współpracujący z Państwa firmą kierowcy mają całkowity lub częściowy zakaz współpracy z innymi pośrednikami działającymi w branży płatnego przewozu osób? Przy częściowym zakazie współpracy prosimy o wskazanie pośredników, których zakaz dotyczy.

Informacje tylko na użytek publikacji w gazecie i portalu www.taryfa.info


Prosimy pobrać otwarty plik *.doc i po prostu dopisać odpowiedzi na pytania a następnie gotowy plik zapisać i wysłać na taryfa.info@wp.pl

taryfa info zapytanie do korporacje aplikacje
.doc
Pobierz DOC • 30KBComments


Wyróżnione posty
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page