top of page

CO TAKSÓWKARZOM ZAOFERUJĄ POŚREDNICY w 2022?- VOLFRA TAXI

Dziś kolejna firma spośród warszawskich pośredników zaprezentuje Wam odpowiedzi na nasze pytania odnośnie warunków współpracy z kierowcami w 2022 roku. Panie i Panowie taksówkarze- dzisiaj Volfra Taxi!


1. Jakie warunki musi spełniać rekrutowany kierowca współpracujący? a. Czy wymagają Państwo zaświadczenia o ukończonym kursie zawodowym oraz zdanym urzędowym egzaminie z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego oraz transportowego? Ad: a) TAK


b. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku i klasy pojazdu. Jeżeli tak, to jakie? Ad: b) w zależności od stanu samochodu - musi być komfortowy i zadbany; za każdym razem nowy samochód jest oglądany i sprawdzany przez pracownika biura.


c. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku kandydatów na współpracujących kierowców oraz ich stażu pracy w zawodzie Taksówkarza? Ad: c) NIE


d. Czy przeprowadzają Państwo wewnętrzny egzamin z topografii miasta, przepisów prawa miejscowego i transportowego? Ad: d) NIE


e. Czy współpracują Państwo także z kierowcami obcojęzycznymi? Jeżeli tak, to czy wymagają Państwo potwierdzonej dokumentem lub zdaniem egzaminu wewnętrznego komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających niekaralność kandydatów na Taksówkarzy wydanych w ich kraju pochodzenia, ewentualnie potwierdzonych przez konsulat ? Ad: e) W CHWILI OBECNEJ NIE WSPÓŁPRACUJEMY z OBCOKRAJOWCAMI.

f. Czy oprócz wymaganych prawem dokumentów wymagacie Państwo od kandydata na kierowcę współpracującego innych dokumentów lub zaświadczeń? Ad: f) NIE


g. Jaką formę współpracy Państwo preferują? Ad: g) UMOWA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DWIEMA FIRMAMI (POŚREDNIKIEM A TAKSÓWKARZEM)


czy współpracujecie z firmami posiadającymi licencję na przewóz osób taksówką i zatrudniającymi kierowców na umowę o pracę lub zlecenie? Jeżeli tak, to proszę o podanie zakresu kontroli z Waszej strony takich umów oraz kontroli z Waszej strony wymagań dla kierowców podanych w pkt a) do f). W CHWILI OBECNEJ NIE


- czy zatrudniacie kierowców na umowę o pracę? Jeżeli tak, to proszę o podanie warunków (rodzaj umowy, w jakim wymiarze godzinowym, czas trwania umowy, okres wypowiedzenia umowy) OBECNIE NIE


- czy podpisujecie umowy o współpracy z kierowcami posiadającymi własną działalność gospodarczą i jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy? TAK, 30 DNI


2. Jakie koszty ponosi kierowca przy podpisaniu umowy o współpracę? a. Czy występuje opłata kaucyjna ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy obejmuje elementy wyposażenia i jakie? Ad: a) NIE WYSTĘUJE, WYPOŻCZAMY BEZPŁATNIE KOGUT


b. Czy występuje opłata za „oklejenie” pojazdu ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Ad: b) NIE WYSTĘPUJE


c. Jakie narzędzia łączności używane są do komunikacji z kierowcami oraz do przesyłania zleceń i czy kierowca jest zobowiązany do zakupu urządzeń na własny koszt? Ad: c) APLIKACJA, TELEFON; KIEROWCA KORZYSTA Z WŁASNEGO TELEFONU I/LUB TABLETU


d. Czy przeprowadzają Państwo szkolenie kierowcy z aplikacji kierowcy i czy jest ono płatne? Ad: d) PRZEPROWADZAMY, SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE


e. Czy wymagają Państwo od współpracujących z nimi kierowców posiadania dodatkowego wyposażenie koniecznego do wykonywania pracy, tj. np. radiotelefon, terminal płatniczy, czytniki kart firmowych itp. Jeżeli tak, to jakie dodatkowe koszty ponosi kierowca? Ad: e) TERMINAL PŁATNICZY NALEŻĄCY DO KIEROWCY


f. Czy nowy kierowca lub kierowca polecający nowego kierowcę mogą liczyć na bonusy lub promocyjne okresy w opłatach abonamentowych lub prowizyjnych? Jeżeli tak, to w jakim okresie i w jakiej wysokości planujecie Państwo takie promocje? Ad: f) ZALEŻY OD SYTUACJI, USTALANE INDYWIDUALNIE


3. Jakie koszty stałe ponosi kierowca po podpisaniu umowy o współpracy i jakie są warunki współpracy? a. Jaki model rozliczenia Państwo stosują: prowizja od obrotu, stała opłata bazowa czy model mieszany? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: a) MODEL MIESZANY: 600 ZŁ BAZY, 10% OD BEZGOTÓWKOWYCH ROZLICZEŃ (NIE DOTYCZY PŁATNOŚCI KARTĄ ZA POŚREDNICTWEM CZYTNIKA NALEŻĄCEGO DO KIEROWCY), 5% OD PŁATNOŚCI KARTĄ DOKONYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI VOLFRA b) JEST MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH USTALEŃ DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA ETACIE


b. Czy pobierają Państwo opłaty za korzystanie z aplikacji? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: b) OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z APLIKACJI SĄ UJĘTE W BAZIE


c. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie (opłata stała)? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: c) NIE


d. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie biznesowe/firmowe/ i indywidualne? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: d) JEDYNIE W FORMIE 10% WARTOŚCI KURSU ZA OBSŁUGĘ BEZGOTÓWKI


e. Czy pobierają Państwo opłaty za odjazd z dedykowanych miejsc postojowych, jeżeli takie są? Prosimy o podanie wysokości opłat oraz podanie wykazu obsługiwanych miejsc postojowych. Ad: e) NIE MAMY DEDYKOWANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH


f. Jaka jest obowiązująca w Państwa firmie stawka za kilometr oraz godzinę postoju? Czy uwzględniana jest taryfa nocna i świąteczna oraz strefy taryfowe miasta? Prosimy o podanie opłat za wszelkie dodatkowe usługi znajdujące się w ofercie (kombi, przesyłki, zakupy itp.) Ad: f) TAKSÓWKI OSOBOWE: STAWKA ZA KM: 2,40 W I TARYFIE, 3,60 W II TARYFIE, 4,80 W III TARYFIE, 7,20 W IV TARYFIE, STAWKA ZA GODZINĘ POSTOJU:40 ZŁ; DOPŁATA ZA KOMBI:10 ZŁ, DOPŁATA ZA BUS: 20 ZŁ; ZAKUPY: 35 ZŁ (PRZY ZAKUPACH POZA I STREFĄ ZA DOJAZD POZA I STREFĄ JEST PŁATNE Z LICZNIKA); PRZEWÓZ DUŻYCH ZWIERZĄT: 10 ZŁ (MAŁE NA KOLANACH I W KONTENERACH BEZ DOPŁATY); PRZESYŁKA: WG WSKAZAŃ LICZNIKA ALE NIE MNIEJ NIŻ 25 ZŁ; ODPALENIE Z KABLI: 35 ZŁ (PRZY DOJEŹDZIE POZA GRANICE I STREFY DOLICZA SIĘ DOJAZD OD GRANICY I STREFY WG WSKAZAŃ LICZNIKA); HOLOWANIE/ODPROWADZENIE SAMOCHODU: 3 X WSKAZANIE LICZNIKA. TAKSÓWKI BAGAŻOWE: PODSTAWIENIE: 40 ZŁ; GODZINA OCZEKIWANIA: 40 ZŁ; STAWKA ZA KM: 2,50 W I TARYFE, 3,75 W II TARYFIE, 5,00 W III TARYFIE I 7,50 W IV TARYFIE.


g. Czy oferują Państwo kursy ryczałtowe lub kursy z góry ustaloną ceną? Jeżeli tak, to proszę wskazać mechanizmy wyliczania takich opłat. Czy współpracujący kierowcy mają obowiązek realizacji takich zleceń? Jeżeli tak, prosimy o podanie ewentualnych konsekwencji odrzucania tego typu zleceń. Prosimy również o wyszczególnienie wszelkich kar dotyczących kierowców, wynikających z zaakceptowania warunków współpracy. Ad: g) RYCZAŁTOWA CENA PROMOCYJNA NA LOTNISKO MODLIN: CENTRUM-LOTNISKO LUB LOTNISKO-CENTRUM: OD 6:00 DO 22:00 - 100 ZŁ, W ŚWIĘTA I OD 22:00 DO 06:00 - 120 ZŁ (JEŚLI KLIENT PRZY ZAMAWIANIU KURSU POWOŁA SIĘ NA PROMOCJĘ). KLIENT MOŻE ZAMÓWIĆ KURS Z CENĄ USTALONĄ Z GÓRY ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI - Z REGUŁY KOSZT PRZEJAZDU JEST ZGODNY/WYŻSZY Z KWOTĄ ZA PRZEJAZD WYNIKAJĄCĄ Z TAKSOMETRU (NIE STOSUJEMY INNYCH PRZELICZNIKÓW ZA KM DLA TAKICH KURSÓW). W PRZYPADKU BARDZO DALEKICH KURSÓW POZA MIASTO DYSPOZYTORKI KIERUJĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI ZAPYTANIE DO KIEROWCÓW, KTÓRY Z NICH ZA JAKĄ KWOTĘ ZREALIZUJE TEN KURS (CHODZI O DEKLARACJĘ PONIŻEJ WSKAZANIA LICZNIKA) I KURS REALIZUJE TEN, KTÓRY W TRAKCIE ZBIERANIA OFERT ZAPROPONUJE NAJNIŻSZĄ CENĘ (OPŁACALNĄ DLA NIEGO). WSPÓŁPRACUJĄCY KIEROWCY MAJĄ OBOWIĄZEK REALIZOWANIA TAKICH ZLECEŃ, O ILE NIE ZGŁOSI SIĘ INNY CHĘTNY.


h. Czy oferują Państwo klientom biznesowym i indywidualnym rabaty, które muszą stosować współpracujący kierowcy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie jakich grup docelowych klientów dotyczą oraz określenie wysokości stosowanych rabatów. Ad: h) WSZELKIE RABATY SĄ UDZIELANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ FIRMĘ I NIE DOTYCZĄ ROZLICZEŃ MIĘDZY KIEROWCĄ A KLIENTEM


i. Jaki system wydawania zleceń obowiązuje u Państwa: strefowo-kolejkowy, czy oparty na wskazaniach GPS dotyczących odległości lub/oraz innych parametrów typu punktacja/scoring/? Prosimy o wskazanie parametrów mających wpływ na otrzymywanie zleceń przez współpracujących kierowców. Ad: i) W STREFACH OBOWIĄZUJE KOLEJKOWANIE; PRZY ZLECENIACH Z GIEŁDY - ODLEGŁOŚĆ ORAZ STATUS WOLNY/ZAJĘTY


j. Jakie kryteria wydawania zleceń „na teraz”, „terminowych” oraz z tzw. giełdy są stosowane w Państwa firmie? Ad: j) ZLECENIA "NA TERAZ" SĄ WYDAWANE Z WYPRZEDZENIEM 5-10 MINUT (JEŚLI JEST KIEROWCA, KTÓRY MOŻE W TYM CZASIE DOJECHAĆ; JEŚLI NIKOGO NIE MA W POBLIŻU - 15-20 MINUT WYPRZEDZENA); JEŚLI NIE MA KIEROWCÓW W STREFIE, Z KTÓREJ JEST ZLECENIE, ZLECENIE TRAFIA NA GIEŁDĘ (DOSTAJE JE DO REALIZACJI KIEROWCA BĘDĄCY NAJBLIŻEJ ADRESU CHĘTNY DO JEGO PODJĘCIA, PRZY CZYM PIERWSZEŃSTWO MAJĄ WOLNI, A DOPIERO W DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ZAJĘCI); ZLECENIA TERMINOWE SĄ WYDAWANE Z TAKIM SAMYM WYPRZEDZENIEM, JAK ZLECENIA "NA TERAZ"; REZERWACJE TERMINOWE (KURSY NA LOTNISKA LUB DWORCE) POKAZUJĄ SIĘ NA GIEŁDZIE PO PRZYJĘCIU I MOŻNA JE SOBIE ZAREZERWOWAĆ - DO REALIZACJI SĄ WYDAWANE Z 30-MINUTOWYM WYPRZEDZENIEM


k. Jakie urządzenia pomiarowe (taksometr/aplikacja/cena umowna ustalona z góry) i rozliczeniowe (kasa fiskalna/kasa online/aplikacja) stosujecie Państwo do rozliczania przejazdów. Ad: k) SAMOCHODY KIEROWCÓW SĄ PRZEZ NICH WYPOSAŻANE W TAKSOMETRY, KASY FISKALNE I CZYTNIKI KART PŁATNICZYCH. APLIKACJA OFERUJE MOŻLIWOŚĆ PRZELICZENIA KURSU (TAKSOMETR WIRTUALNY). ZDARZAJĄ SIĘ KURSY Z CENĄ UMOWNĄ USTALONĄ Z GÓRY W POROZUMIENIU Z KIEROWCĄ (PŁATNOŚĆ MOŻE BYĆ DOKONANA ZA POMOCĄ GOTÓWKI, KARTY ZA POŚREDNICTWEM CZYTNIKA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ KIEROWCY LUB NA KONTO FIRMY - PRZY WPŁACIE NA KONTO FIRMY O WARTOŚĆ KURSU OBNIŻA SIĘ WPŁATĘ ZA BAZĘ W MIESIĄCU NASTĘPNYM)


4. Czy otrzymali Państwo wsparcie z funduszu pomocy publicznej podczas ostatniego lockdownu? Jeżeli tak to jakiej wysokości? Ad: 4) TAK 104.512,39 ZŁ


5. Czy w okresie pandemii wdrożyliście Państwo jakąkolwiek pomoc dla kierowców współpracujących? Jeżeli tak to jaką? Czy są Państwo w stanie ocenić kwotowo wysokość wsparcia dla taksówkarzy? Ad: 5) ZOSTAŁA OBNIŻONA BAZA (IV-VI 2020 O 50%, VII-IX 2020 O 41%, X 2020-VI 2021 O 17%). PRYBLIŻONA WARTOŚĆ TEGO WSPARCIA TO 250.000,00 ZŁ


6. Czy przewidują Państwo jakąkolwiek pomoc przy kolejnych, ewentualnych lockdownach? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Ad: 6) W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI - EWENTUALNA OBNIŻKA BAZY


7. Czy korzystali Państwo z jakichkolwiek dotacji na rozwój technologiczny lub informatyczny? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie kwot dotacji. Ad: 7) NIE KORZYSTALIŚMY


8. Czy oferują Państwo współpracującym kierowcom benefity w postaci pakietów medycznych, sportowych, lub innych? Ad: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE W PZU (W POPRZEDNICH LATACH BYŁY KARNETY ZNIŻKOWE DO CENTRÓW SPORTOWYCH FITNESS, NIE WYKLUCZONE W PRZYSZŁOŚCI)


9. Czy współpracują Państwo w zakresie przekazywania zleceń z partnerami świadczącymi usługi płatnego przewozu osób, z firmami: Eternis, Ubermedia, Salt Express, Natviol, Fobest, Angel Cars, AR Group, EMKA, Evelstar, Eurocitytrans, MB Partner, Ravapi, U-rent, ZGAuto, lub ze współpracującymi z nimi kierowcami? Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo możliwość nawiązania takiej współpracy? Ad: 9) NIE


10. Czy współpracujący z Państwa firmą kierowcy mają całkowity lub częściowy zakaz współpracy z innymi pośrednikami działającymi w branży płatnego przewozu osób? Przy częściowym zakazie współpracy prosimy o wskazanie pośredników, których zakaz dotyczy. Ad: 10) ZAKAZ WSPÓŁPRACY DOTYCZY JEDYNIE FIRM UCZESTNICZĄCYCH W DEMOLOWANIU RYNKU TAKSÓWKOWEGO


P.U.T. Taxi Volfra Piotr Zimnowodzki ul. Cyrulików 75 lok. 32 04-402 Warszawa

E-mail: biuro@volfra.pl Tel. (22) 516 94 22 www.volfra.plWyróżnione posty
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page