top of page

CO TAKSÓWKARZOM ZAOFERUJĄ POŚREDNICY w 2022?- QCARTAXI

Na początku grudnia zapowiadaliśmy serię artykułów pokazujących jakie warunki współpracy oferują, lub chcą w najbliższym czasie zaoferować taksówkarzom pośrednicy czyli korporacje/aplikacje.

Otrzymaliśmy sporo odpowiedzi od firm pośredniczących, na kilka odpowiedzi jeszcze czekamy, bo niektóre z firm obiecały nam takie opracowanie w najbliższych dniach. Oczywiście kolejność jest ważna, zdecydowaliśmy się aby było sprawiedliwie na kolejność taką jak nachodziły maile z odpowiedziami. Na pierwszy ogień zatem Q-CAR! To świeża na rynku firma ale na warszawskim rynku zauważalna... zresztą nie będziemy ich tu chwalić, sami się mieli pochwalić w odpowiedziach na nasze pytania. Nic nie poprawiamy.

Zatem od początku. QCarTaxi.

Jakie warunki musi spełniać rekrutowany kierowca współpracujący? Czy wymagają Państwo zaświadczenia o ukończonym kursie zawodowym oraz zdanym urzędowym egzaminie z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego oraz transportowego? Tak, zdany egzamin jest atutem i taki kierowca brany jest pod uwagę w pierwszej kolejności.

Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku i klasy pojazdu. Jeżeli tak, to jakie? Auto ma być sprawne, wygodne szczególnie dla klienta, czyste i zadbane. Jeśli kierowca chce jeździć maluchem to go nie przyjmiemy ale jeśli ma ochotę jeździć Warszawą to nie widzimy tu problemu.

Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku kandydatów na współpracujących kierowców oraz ich stażu pracy w zawodzie Taksówkarza? Minimalny okres posiadania prawo jazdy to 5 lat. Minimalny wiek to 25 lat. Oczywiście są wyjątki.

Czy przeprowadzają Państwo wewnętrzny egzamin z topografii miasta, przepisów prawa miejscowego i transportowego? Nie. To widać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy współpracują Państwo także z kierowcami obcojęzycznymi? Jeżeli tak, to czy wymagają Państwo potwierdzonej dokumentem lub zdaniem egzaminu wewnętrznego komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających niekaralność kandydatów na Taksówkarzy wydanych w ich kraju pochodzenia, ewentualnie potwierdzonych przez konsulat ? Na naszej stronie podajemy wyraźnie wymagania co do współpracy. Jeśli kandydat "obcy" jest w stanie sprostać naszym wymaganiom , nie możemy go dyskryminować. Jak do tej pory nie trafił się żaden kierowca obcokrajowiec spełniający nasze wymagania.

Czy oprócz wymaganych prawem dokumentów wymagacie Państwo od kandydata na kierowcę współpracującego innych dokumentów lub zaświadczeń? Wymaganie jakie są u nas spełniają wymogi starej ustawy dotyczącej kierowców taxi.

Jaką formę współpracy Państwo preferują? - czy współpracujecie z firmami posiadającymi licencję na przewóz osób taksówką i zatrudniającymi kierowców na umowę o pracę lub zlecenie? Jeżeli tak, to proszę o podanie zakresu kontroli z Waszej strony takich umów oraz kontroli z Waszej strony wymagań dla kierowców podanych w pkt a) do f). - czy zatrudniacie kierowców na umowę o pracę? Jeżeli tak, to proszę o podanie warunków (rodzaj umowy, w jakim wymiarze godzinowym, czas trwania umowy, okres wypowiedzenia umowy). - czy podpisujecie umowy o współpracy z kierowcami posiadającymi własną działalność gospodarczą i jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy? Preferujemy kierowców z własną działalnością. Z każdym kierowcom podpisujemy umowę.

Jakie koszty ponosi kierowca przy podpisaniu umowy o współpracę? Czy występuje opłata kaucyjna ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy obejmuje elementy wyposażenia i jakie? Nie (jeszcze).

Czy występuje opłata za „oklejenie” pojazdu ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Pierwsze oklejenie auta naszym brendem jest bezpłatne i jest naszym kosztem.

Jakie narzędzia łączności używane są do komunikacji z kierowcami oraz do przesyłania zleceń i czy kierowca jest zobowiązany do zakupu urządzeń na własny koszt? Wystarczy urządzenie z androidem. Tak urządzenie jest własnością taksówkarza.

Czy przeprowadzają Państwo szkolenie kierowcy z aplikacji kierowcy i czy jest ono płatne? Tak szkolimy i jest to bezpłatne.

Czy wymagają Państwo od współpracujących z nimi kierowców posiadania dodatkowego wyposażenie koniecznego do wykonywania pracy, tj. np. radiotelefon, terminal płatniczy, czytniki kart firmowych itp. Jeżeli tak, to jakie dodatkowe koszty ponosi kierowca? Jeśli kierowca nie posiada terminala płatniczego to nie będzie dostawał zleceń w których klient chce zapłacić kartą.

Czy nowy kierowca lub kierowca polecający nowego kierowcę mogą liczyć na bonusy lub promocyjne okresy w opłatach abonamentowych lub prowizyjnych? Jeżeli tak, to w jakim okresie i w jakiej wysokości planujecie Państwo takie promocje? Tak. Kierowca polecający ma doładowane konto kierowcy (tylko do wykorzystania w aplikacji) w wysokości 100% pierwszego doładowania przez poleconego kierowcę.

Jakie koszty stałe ponosi kierowca po podpisaniu umowy o współpracy i jakie są warunki współpracy? Jaki model rozliczenia Państwo stosują: prowizja od obrotu, stała opłata bazowa czy model mieszany? Prosimy o podanie wysokości opłat. Na chwile obecną jest tylko prowizja i wynosi max dla kierowcy nieoklejonego w barwy QCarTaxi 11% i dla kierowcy oklejonego w nasze barwy 6%. I waha się w zależności od ilości zrealizowanych zleceń.

Czy pobierają Państwo opłaty za korzystanie z aplikacji? Prosimy o podanie wysokości opłat. Myślimy nad tym.

Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie (opłata stała)? Prosimy o podanie wysokości opłat. wyżej zostało to opisane.

Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie biznesowe/firmowe/ i indywidualne? Prosimy o podanie wysokości opłat. Nie , jeśli nie jest to w przypadku biznesu tzw, bezgotówka. 10%

Czy pobierają Państwo opłaty za odjazd z dedykowanych miejsc postojowych, jeżeli takie są? Prosimy o podanie wysokości opłat oraz podanie wykazu obsługiwanych miejsc postojowych. Nie. Nie mamy takich miejsc.

Jaka jest obowiązująca w Państwa firmie stawka za kilometr oraz godzinę postoju? Czy uwzględniana jest taryfa nocna i świąteczna oraz strefy taryfowe miasta? Prosimy o podanie opłat za wszelkie dodatkowe usługi znajdujące się w ofercie (kombi, przesyłki, zakupy itp.) Wszystkie ceny podane są na naszej stronie www.qcartaxi.pl

Czy oferują Państwo kursy ryczałtowe lub kursy z góry ustaloną ceną? Jeżeli tak, to proszę wskazać mechanizmy wyliczania takich opłat. Czy współpracujący kierowcy mają obowiązek realizacji takich zleceń? Jeżeli tak, prosimy o podanie ewentualnych konsekwencji odrzucania tego typu zleceń. Prosimy również o wyszczególnienie wszelkich kar dotyczących kierowców, wynikających z zaakceptowania warunków współpracy. Tak posiadamy ceny z ceną gwarantowaną , wszystkie kursy są wyceniane a wycena jest tylko szacunkowa. Kierowcy nie mają obowiązku przyjmowania takich zleceń.

Czy oferują Państwo klientom biznesowym i indywidualnym rabaty, które muszą stosować współpracujący kierowcy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie jakich grup docelowych klientów dotyczą oraz określenie wysokości stosowanych rabatów. Tak oferujemy rabaty. W QCarTaxi kierowca nie ma obowiązku przyjmowania takich zleceń. Podczas zawierania umowy oraz jej trwania kierowca ma obowiązek zadeklarowania się czy cze widzieć takie zlecenia czy też nie.

Jaki system wydawania zleceń obowiązuje u Państwa: strefowo-kolejkowy, czy oparty na wskazaniach GPS dotyczących odległości lub/oraz innych parametrów typu punktacja/scoring/? Prosimy o wskazanie parametrów mających wpływ na otrzymywanie zleceń przez współpracujących kierowców. GPS zapisuje kierowcę do danego rejonu. Obowiązuje kolejka. Jeśli kierowca spełnia wymagania klienta co do zlecenia dostaje je jeśli jest pierwszy w kolejce.

Jakie kryteria wydawania zleceń „na teraz”, „terminowych” oraz z tzw. giełdy są stosowane w Państwa firmie? "Na teraz" - Pierwszy w kolejce. "Terminówka" widać ją na 24h przed wykonaniem natomiast może pobrać ją każdy na 3 godziny przed realizacją. Kto pierwszy ten lepszy. "Giełda" - Obowiązuje konkurs trwający 30 sekund i system wybiera z zapisanych kierowcę który możliwie jak najszybciej je zrealizuje i jest najbliżej. Jakie urządzenia pomiarowe (taksometr/aplikacja/cena umowna ustalona z góry) i rozliczeniowe (kasa fiskalna/kasa online/aplikacja) stosujecie Państwo do rozliczania przejazdów. Na chwile obecną taksówkarz powinien posiadać taksometr.

Czy otrzymali Państwo wsparcie z funduszu pomocy publicznej podczas ostatniego lockdownu? Jeżeli tak to jakiej wysokości? Nie.

Czy w okresie pandemii wdrożyliście Państwo jakąkolwiek pomoc dla kierowców współpracujących? Jeżeli tak to jaką? Czy są Państwo w stanie ocenić kwotowo wysokość wsparcia dla taksówkarzy? Nie ponieważ nie mamy takiej możliwości.

Czy przewidują Państwo jakąkolwiek pomoc przy kolejnych, ewentualnych lockdownach? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Tak. System zwiększenia ilości zleceń jednak w takiej formie by kierowcy nie byli stratni.

Czy korzystali Państwo z jakichkolwiek dotacji na rozwój technologiczny lub informatyczny? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie kwot dotacji. Nie

Czy oferują Państwo współpracującym kierowcom benefity w postaci pakietów medycznych, sportowych, lub innych? Nie

Czy współpracują Państwo w zakresie przekazywania zleceń z partnerami świadczącymi usługi płatnego przewozu osób, z firmami: Eternis, Ubermedia, Salt Express, Natviol, Fobest, Angel Cars, AR Group, EMKA, Evelstar, Eurocitytrans, MB Partner, Ravapi, U-rent, ZGAuto, lub ze współpracującymi z nimi kierowcami? Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo możliwość nawiązania takiej współpracy? Nie

Czy współpracujący z Państwa firmą kierowcy mają całkowity lub częściowy zakaz współpracy z innymi pośrednikami działającymi w branży płatnego przewozu osób? Przy częściowym zakazie współpracy prosimy o wskazanie pośredników, których zakaz dotyczy. Tak. Uber, Bolt oraz inni pośrednicy nie posiadający licencji pośrednika w usługach taxi.

Nip 522 309 2881 Właścicielem sieci QCarTaxi jest FTC Sp. z o.o. firma widnieje w wykazie pośredników usług taxi nr GITD PO-000225 Zgłoszenia kierowców 797 488 769 kierowca@qcartaxi.pl oraz https://qcartaxi.pl/dla-kierowcow/Wyróżnione posty
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page