top of page

CO TAKSÓWKARZOM ZAOFERUJĄ POŚREDNICY w 2022?- ATUTAXI

Dziś kolejne zestawienie pytań które zadaliśmy warszawskim pośrednikom. Jak wcześniej pisaliśmy kolejność publikacji będzie podyktowana kolejnością nadesłania materiałów do redakcji. W kolejce czeka sporo firm, więc uzbrojcie się w cierpliwość.

A teraz sami oceńcie ofertę na 2022 ATUTAXI


1. Jakie warunki musi spełniać rekrutowany kierowca współpracujący? a. Czy wymagają Państwo zaświadczenia o ukończonym kursie zawodowym oraz zdanym urzędowym egzaminie z topografii miasta i przepisów prawa miejscowego oraz transportowego? Ad: a)Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymagamy.


b. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku i klasy pojazdu. Jeżeli tak, to jakie? Ad: b)Nie uważamy aby główna przesłanką do zakwalifikowania pojazdu był jego wiek, staramy się podejść do każdego tematu indywidualnie , głównymi aspektami na które zwracamy uwagę jest stan techniczny oraz wizualny .


c. Czy stosują Państwo jakiekolwiek kryteria dotyczące wieku kandydatów na współpracujących kierowców oraz ich stażu pracy w zawodzie Taksówkarza? Ad: c) Nie – oczywiście jeżeli bezpośrednio nie przekłada się to na bezpieczeństwo pasażerów czy współpracę z dyspozytornią.


d. Czy przeprowadzają Państwo wewnętrzny egzamin z topografii miasta, przepisów prawa miejscowego i transportowego? Ad: d) Nie


e. Czy współpracują Państwo także z kierowcami obcojęzycznymi? Jeżeli tak, to czy wymagają Państwo potwierdzonej dokumentem lub zdaniem egzaminu wewnętrznego komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających niekaralność kandydatów na Taksówkarzy wydanych w ich kraju pochodzenia, ewentualnie potwierdzonych przez konsulat ? Ad: e) Współpracujemy tylko z kierowcami u których znajomość języka polskiego jest wystarczająca do porozumiewania się bez przeszkód z biurem , dyspozytornią czy klientami.


f. Czy oprócz wymaganych prawem dokumentów wymagacie Państwo od kandydata na kierowcę współpracującego innych dokumentów lub zaświadczeń? Ad: f)Nie wymagamy.


g. Jaką formę współpracy Państwo preferują? Ad: g) Współpraca z podmiotami posiadającymi własna licencje Taxi.


- czy współpracujecie z firmami posiadającymi licencję na przewóz osób taksówką i zatrudniającymi kierowców na umowę o pracę lub zlecenie? Jeżeli tak, to proszę o podanie zakresu kontroli z Waszej strony takich umów oraz kontroli z Waszej strony wymagań dla kierowców podanych w pkt a) do f). Nie mamy podstaw do kontrolowania zasad współpracy podmiotów które zatrudniają kierowców i świadczą dla nas usługi , leży to w gestii „Przewoźnika”


- czy zatrudniacie kierowców na umowę o pracę? Jeżeli tak, to proszę o podanie warunków (rodzaj umowy, w jakim wymiarze godzinowym, czas trwania umowy, okres wypowiedzenia umowy) Nie zatrudniamy.


- czy podpisujecie umowy o współpracy z kierowcami posiadającymi własną działalność gospodarczą i jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy? Posiadamy , okres wypowiedzenia to 1 miesiąc , jednak jest on iluzoryczny biorąc pod uwagę formę rozliczenia w postaci prowizji.


2. Jakie koszty ponosi kierowca przy podpisaniu umowy o współpracę? a. Czy występuje opłata kaucyjna ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i czy obejmuje elementy wyposażenia i jakie? Ad: a)150 zł – kaucja za okleiny i lampę- zwracana jeżeli kierowca co najmniej 6 mc jest oklejony w nasze barwy.


b. Czy występuje opłata za „oklejenie” pojazdu ? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Ad: b) Opłata za oklejenie jest po naszej stronie .


c. Jakie narzędzia łączności używane są do komunikacji z kierowcami oraz do przesyłania zleceń i czy kierowca jest zobowiązany do zakupu urządzeń na własny koszt? Ad: c) Smartfon z systemem operacyjnym Android. Z reguły każdy je posiada więc można powiedzieć ,że jest zobowiązany do zakupu na własny koszt.


d. Czy przeprowadzają Państwo szkolenie kierowcy z aplikacji kierowcy i czy jest ono płatne? Ad: d) Przeprowadzamy , jest ono bezpłatne.


e. Czy wymagają Państwo od współpracujących z nimi kierowców posiadania dodatkowego wyposażenie koniecznego do wykonywania pracy, tj. np. radiotelefon, terminal płatniczy, czytniki kart firmowych itp. Jeżeli tak, to jakie dodatkowe koszty ponosi kierowca? Ad: e) Od każdego z naszych kierowców wymagamy posiadania terminala do kart płatniczych, może mieć swój oraz może wynająć go od nas za kwotę 10 zł/mies. Bez dodatkowych kosztów prowizji.


f. Czy nowy kierowca lub kierowca polecający nowego kierowcę mogą liczyć na bonusy lub promocyjne okresy w opłatach abonamentowych lub prowizyjnych? Jeżeli tak, to w jakim okresie i w jakiej wysokości planujecie Państwo takie promocje? Ad: f) Kierowca polecający otrzymuje 20% pierwszej wpłaty . W przypadku kierowcy Abonamentowego tak kwota to 200 zł. W przypadku prowizyjnego ta kwota zależy od ilości wydanych środków na zlecenia przez pierwszy miesiąc . Środki odejmowane są od należnych płatności lub zaliczane na poczet przyszłej prowizji jako bonus.


3. Jakie koszty stałe ponosi kierowca po podpisaniu umowy o współpracy i jakie są warunki współpracy? a. Jaki model rozliczenia Państwo stosują: prowizja od obrotu, stała opłata bazowa czy model mieszany? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: a)1. Prowizja – 20% netto -kierowca nieoznakowany (brak priorytetu do zleceń )

2.Prowizja 13% netto – Kierowca oznakowany (nadany priorytet) 3.Opłata abonamentowa 600 zł/mies. Opłaty prowizyjne często ulegają obniżkom na skutek wykonania określonej ilości zleceń . W listopadzie 2021 najniższa prowizja wyniosła 8% netto.


b. Czy pobierają Państwo opłaty za korzystanie z aplikacji? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: b)W przypadku rozliczenia prowizyjnego 10 zł/tydz -Naliczane od pierwszego zalogowania – nie logujesz się nie płacisz. Opłata zwracana po wykonaniu min. 10 zleceń .


c. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie (opłata stała)? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: c)Nie


d. Czy pobierają Państwo opłaty za wydane zlecenie biznesowe/firmowe/ i indywidualne? Prosimy o podanie wysokości opłat. Ad: d)Nie


e. Czy pobierają Państwo opłaty za odjazd z dedykowanych miejsc postojowych, jeżeli takie są? Prosimy o podanie wysokości opłat oraz podanie wykazu obsługiwanych miejsc postojowych. Ad: e)Nie


f. Jaka jest obowiązująca w Państwa firmie stawka za kilometr oraz godzinę postoju? Czy uwzględniana jest taryfa nocna i świąteczna oraz strefy taryfowe miasta? Prosimy o podanie opłat za wszelkie dodatkowe usługi znajdujące się w ofercie (kombi, przesyłki, zakupy itp.) Ad: f) 2,20 zł/km I Taryfa 3,3 zł/km II Taryfa 4,4 zł/km III Taryfa 6,6 zł/km IV Taryfa 40 zł/h Opłata minimalna 15 zł- w tym 3,5 km zamienne na 11 min postoju w I taryfie Dopłaty: Kombi 15 zł Przesyłka min. 30 zł Zakupy 50 zł Odpalenie z kabli min. 30 zł Przewóz zwierząt 10 zł Odprowadzanie auta x3 Fotelik 10 zł/szt. Bus 20 zł


g. Czy oferują Państwo kursy ryczałtowe lub kursy z góry ustaloną ceną? Jeżeli tak, to proszę wskazać mechanizmy wyliczania takich opłat. Czy współpracujący kierowcy mają obowiązek realizacji takich zleceń? Jeżeli tak, prosimy o podanie ewentualnych konsekwencji odrzucania tego typu zleceń. Prosimy również o wyszczególnienie wszelkich kar dotyczących kierowców, wynikających z zaakceptowania warunków współpracy. Ad: g)Oferujemy zarówno kursy ryczałtowe jak i z ceną gwarantowaną, staramy się aby wyceny jak najbardziej pokrywały się ze wskazaniem z licznika .Każdy kierowca ma obowiązek podjęcia zlecenia e strefy oraz z odległości (nie promienia) którą ustawi sobie w aplikacji , niepodjęcie zlecenia obowiązkowego skutkuje nałożeniem kary 3 zł oraz 20 min zawieszenia.


h. Czy oferują Państwo klientom biznesowym i indywidualnym rabaty, które muszą stosować współpracujący kierowcy? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie jakich grup docelowych klientów dotyczą oraz określenie wysokości stosowanych rabatów. Ad: h)Ustalane indywidualnie.


i. Jaki system wydawania zleceń obowiązuje u Państwa: strefowo-kolejkowy, czy oparty na wskazaniach GPS dotyczących odległości lub/oraz innych parametrów typu punktacja/scoring/? Prosimy o wskazanie parametrów mających wpływ na otrzymywanie zleceń przez współpracujących kierowców. Ad: i)System wydawania zleceń jest systemem mieszanym opartym na kolejkach oraz wskazaniach GPS- Na początku zlecenie trafia do kierowców w strefie , jak system nie znajdzie kierowcy w strefie to szuka najbliższego. Kierowcy oznakowani naszymi barwami mają priorytet do zleceń


j. Jakie kryteria wydawania zleceń „na teraz”, „terminowych” oraz z tzw. giełdy są stosowane w Państwa firmie? Ad: j)Na teraz -J.W Terminowe- J.W Giełda- na giełdzie obowiązuje konkurs , w pierwszej kolejności kierowcy chcący pojechać na zlecenie zapisują się do konkursu , po około 20 sek. System rozstrzyga konkurs i wysyła najbliższego kierowcę , jeżeli żaden z kierowców nie trzyma określonych parametrów bądź nikt nie zgłosił się do konkursu zlecenie wyskakuje na klasyczną giełdę a tam rządzi się zasada „kto pierwszy ten lepszy”

k. Jakie urządzenia pomiarowe (taksometr/aplikacja/cena umowna ustalona z góry) i rozliczeniowe (kasa fiskalna/kasa online/aplikacja) stosujecie Państwo do rozliczania przejazdów. Ad: Aplikacja /cena umowna a do rozliczania Fizyczna kasa fiskalna (wirtualna w przygotowaniu)


4. Czy otrzymali Państwo wsparcie z funduszu pomocy publicznej podczas ostatniego lockdownu? Jeżeli tak to jakiej wysokości? Ad: 4)Nie


5. Czy w okresie pandemii wdrożyliście Państwo jakąkolwiek pomoc dla kierowców współpracujących? Jeżeli tak to jaką? Czy są Państwo w stanie ocenić kwotowo wysokość wsparcia dla taksówkarzy? Ad: 5 Zakup przesłon ochronnych oraz płynu do dezynfekcji, ozonowanie aut, obniżenie prowizji oraz opłat abonamentowych.


6. Czy przewidują Państwo jakąkolwiek pomoc przy kolejnych, ewentualnych lockdownach? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Ad: 6)Przede wszystkim obniżenie zobowiązań.


7. Czy korzystali Państwo z jakichkolwiek dotacji na rozwój technologiczny lub informatyczny? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie kwot dotacji. Ad: 7) NIe


8. Czy oferują Państwo współpracującym kierowcom benefity w postaci pakietów medycznych, sportowych, lub innych? ️ Luxmed, multisport,enelmed


9. Czy współpracują Państwo w zakresie przekazywania zleceń z partnerami świadczącymi usługi płatnego przewozu osób, z firmami: Eternis, Ubermedia, Salt Express, Natviol, Fobest, Angel Cars, AR Group, EMKA, Evelstar, Eurocitytrans, MB Partner, Ravapi, U-rent, ZGAuto, lub ze współpracującymi z nimi kierowcami? Czy w najbliższym czasie przewidują Państwo możliwość nawiązania takiej współpracy? Ad 9: Tak.


10.Czy współpracujący z Państwa firmą kierowcy mają całkowity lub częściowy zakaz współpracy z innymi pośrednikami działającymi w branży płatnego przewozu osób? Przy częściowym zakazie współpracy prosimy o wskazanie pośredników, których zakaz dotyczy. Ad: 10) Nie maja zakazu


22 744 44 44 884 744 884 rekrutacja@atu-taxi.pl Atu Taxi, al. Krakowska 110/114, 02-256 WarszawaWyróżnione posty
Sprawdź ponownie wkrótce
Po opublikowaniu postów zobaczysz je tutaj.
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Nie ma jeszcze tagów.
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page