WNIOSKI do ZUS

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE: RSP-D

Jednorazowe świadczenie dla taksówkarzy na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT

Pierwsza strona: uzupełniamy treść części pierwszej swoimi danymi. Istotne jest wypełnienie drukowanymi literami oraz podanie aktualnego kontaktu telefonicznego i e-maila.

Druga strona: uzupełniamy TYLKO w pkt. V na końcu w rubryczce datę i czytelnie imię i nazwisko.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZUS: RDZ

Dla jednoosobowej DG taksówkarzy bez pracowników.

Zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Pierwsza strona: uzupełniamy treść części pierwszej swoimi danymi. Istotne jest wypełnienie drukowanymi literami oraz podanie aktualnego kontaktu telefonicznego i e-maila.

Druga strona: uzupełniamy TYLKO w pkt.2 przychody z marca 2020. Wpisujemy tu kwotę raportu miesięcznego z kasy fiskalnej.

Trzecia strona: NIC NIE POPRAWIAMY tylko wpisujemy na końcu w rubryczce datę i czytelnie imię i nazwisko.

Całość drukujemy, uzupełniamy w.g. opisu powyżej, wkładamy do koperty i zawozimy do ZUS i wrzucamy do specjalnej skrzynki która powinna być oznaczona TARCZA ANTYKRYZYSOWA, lub wysyłamy oryginał na adres pocztowy swojego oddziału ZUS listem poleconym.


Wyróżnione posty